Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
w CHOJNICACH


ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice 


NIP: 555-17-88-707

tel. 52 3966551

e-mail:
pinb@chojnice.gda.winb.gov.pl 
 

KOMUNIKAT NR 3 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CHOJNICACH

w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. przywraca się możliwość osobistego załatwienia spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami spraw. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

 • oddawania obiektów do użytkowania,
 • postępowań odwoławczych,
 • innych pilnych z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa spraw, w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, ePUAP, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do urzędu. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowanie wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby

We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Chojnicach można kontaktować się za pomocą telefonu 52 39 66 551; 604 067 274; 604 672 674 lub:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail:pinb@chojnice.gda.winb.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki: /pinb_chojnice/SkrytkaESP.

 

KOMUNIKAT NR 2 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CHOJNICACH

w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa” mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 27 marca 2020 r. do odwołania 

 • wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie Inspektoratu,
 • w sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt telefoniczny tel. 52 39 66 551; kom. 604 067 274 lub 604 672 674 lub pisemny:
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail:pinb@chojnice.gda.winb.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki: /pinb_chojnice/SkrytkaESP.

 

KOMUNIKAT NR 1 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CHOJNICACH

w sprawie funkcjonowania Inspektoratu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

 

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Inspektoratu i naszych pracowników,

zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Inspektoratu tzn.:

 • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Inspektoratu,
 • wizyta w siedzibie Inspektoratu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
 • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny(tel. 52 39 66 551; kom. 604 067 274 lub 604 672 674) lub pisemny:

           - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56 89-600 Chojnice

           - za pośrednictwem poczty elektronicznej na mail: pinb@chojnice.gda.winb.gov.pl

           - za pośrednictwem platformy ePUAP – adres skrytki: /pinb_chojnice/SkrytkaESP

Procedury te będą obowiązywały do odwołania.

 

Serwis Służby Cywilnej