Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chojnicach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE BIULETYNU:

Imię i nazwisko: Iwona Lichoń

Telefon: (052) 39 66 551 

Godziny pracy: 7.30 - 15.30 (wtorek: 8.00-16.00)